Auroras ring

När man talar om Auroras ring kan detta ha många olika betydelser. För en del betyder det helt andra saker än vad det gör för alla de som bor i den norra delen av landet som ligger i ett samiskt område. Här finns det något som kallas för norrsken, vilket de flesta känner till. Detta norrsken har en rad olika namn och ingredienser. Här kallas det även polarsken, vilket är det rätta namnet som kan användas för samma fenomen vid jordklotets bägge poler. Auroras ring är också ett namn för en del av detta sken, som skapar bilden av ett ringliknande fenomen.

auroras ringBenämningen Auroras ring kommer från latin och härstammar från den grekiska mytologin. Auroras ring används som namn både vid Nord- och Sydpolen, men det är vid Nordpolen missvisande, i och med att Aurora är morgonrodnadens gudinna, och det sken som bildar ringen i vår nordliga pol inte är reflekterat solljus. Auroras ring är annars ett mycket vackert namn som kanske ändå borde användas mer. Alternativa namn till Auroras ring är norrsken och polarsken, vilket motsvarar det som ibland kallas södersken vid den sydliga polen.

Det finns mer än Auroras ring att se i de norra delarna

Om du nu är på besök i de norra delarna och sameland i Sverige ska du naturligtvis se detta underbara norrsken. Du ska dock inte tro att detta är det enda som du finner här. På denna plats kan du verkligen se vilket hårt arbete det är att sköta renar på rätt sätt, samt under vilka hårda livsförhållanden som många lever. Att leva i denna delen av Sverige kräver en viss personlighet. Här ska du vara den som verkligen inte dukar under för varken kyla eller karga platser. Norra delen av Sverige är mycket vackert, men det kan även vara väldigt svårt att ställa om sig till detta klimat vid en eventuell flytt.