Naturens rättigheter

rättigheterNär det gäller rättigheter finns det mycket sådant gällande både Sverige och den övriga världen. Många gånger är det också att det beskrivs med fel namn. Här skulle det istället ses som självklara skyldigheter. Ett exempel som kan tas upp inom detta område är naturens rättigheter och allt som innefattas inom detta område. Här handlar det då om att det ska till en lag som gör naturen till en juridisk person. Egentligen är det inget problem med det och kanske något som skulle ha utförts för länge sedan om du ser över hur naturen verkligen behandlas. I och med naturens rättigheter betyder det i klartext att naturens kan komma att försvaras av en advokat, vid en eventuell rättstvist.

Hur det ska gå att förhöra naturen är fortfarande helt okänt, men kanske även någon kommer på detta snart. Det finns idag folk som sägs kunna tala med sina växter, så kanske blir det dessa som behöver kallas in och agera tolkar. Skämta går att göra men detta är också ett mycket viktigt problem. Naturens rättigheter borde egentligen vara människans skyldigheter, i och med att det är människan som kommer att fara illa om naturen bryts ned. Tyvärr har denna information om naturens rättigheter inte fått sådana gehör av de som bestämmer.

Ecuador och Bolivia var tidiga med naturens rättigheter

Två av de första staterna som verkligen tog fasta på naturens rättigheter och slog fast dessa i lagen var Ecuador och Bolivia. Detta är egentligen mycket bra och essentiellt då världen behöver spara på den regnskog som finns kvar. Här är det numera möjligt att inleda en rättegång för exempelvis skogsskövling. Här i Sverige finns fortfarande den gamla allemansrätten kvar, vilket innebär frihet under ansvar. Hur det fungerar kan du säkert lista ut och kanske behövs det även här en lag gällande naturens rätt.