Samisk kultur

samisk kulturSamerna räknas och räknar sig själva som en urbefolkning. Detta är i mångt och mycket sant att de är bland de första människorna som fanns på den plats där de fortfarande befinner sig. Att de sedan ska få ha en egen regering och fastställa sina egna lagar kan det råda delade meningar om. Dock kommer det alltid som ett resultat av en urbefolkning att skapas ett sätt att leva genom åren. Detta är det som i det här fallet kallas för samisk kultur. När det gäller samisk kultur är denna i grund och botten mycket intressant. För dig som har intresset av olika kulturer kan samisk kultur vara något som du ska titta närmare på.

Den delen av samisk kultur som alla känner till är renskötsel, som förmodligen är det som går längst tillbaka i tiden gällande detta stora ämne. Inom samisk kultur finns också ett alldeles speciellt sätt att leva. Även om detta med dagens moderna teknik och allt som behövs i samhället mer och mer suddas ut finns det fortfarande en stor del av denna befolkning som tar sin kultur på största allvar. Här försöker de fortfarande leva så enkelt som möjligt och har många olika ingredienser i sitt liv som inte finns på några andra platser.

När du är intresserad av mer än bara samisk kultur

Om du är den som gillar och studerar olika kulturer utöver samisk kultur kommer du förmodligen att vara något som kallas för en antropolog. Detta är i och för sig ett yrke som kräver utbildning, men alla som har intresset av kulturer kan se sig själva som hobbyantropologer. De platser som samernas kultur och leverne utspelas på inkluderar fyra länder i norr. Dessa är Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Idag räknas det med att det totalt finns cirka 80000 samer, och att hälften av dessa befinner sig i Norge.