Schamanism

schamanismSchamanism är en tro på att vår natur har en själ, vilket många idag vill att den ska få. Detta i hänseende att naturen ska ses som en fysisk person och inte som ett oväsentligt stycke mark som kan skövlas av människan. När det gås djupare in på området handlar detta om en speciell person i olika kulturer som tros ha en makt att med hjälp av andarna påverka vad som sker med människor och natur. Inom denna tro finns det således en schaman, som också med andra ord kallas för en häxdoktor eller trollpräst. Schamanism är något som finns över hela världen, men har mest påträffats i Eurasien, Afrika samt Nord- och Sydamerika.

Kulturen och tron schamanism är att betrakta som animism, vilket då är en religiös tro på att naturen har en själ. Här går tron ut på att det finns en ande i varje träd, sten eller annan växt. det brukar även finnas en trumma i schamanism, vilken ofta fungerar som, och är en symbol för att försätta någon i trans. Detta har även skådats i många filmer som utspelar sig i samernas land. Här har du då säkert sett någon som leds in i en värld av drömmar och sedan vaknar upp med en enorm kraft och kunskap om vad som måste göras.

Det finns en stark tro på schamanism när du studerar samisk historia

En plats där schamanism fortfarande har ett stort fotfäste i världen är i samernas rike. Detta folk har under hela sin kulturhistoria bett till naturen att ge dem vad de behöver och ett liv som de kan leva. Detta är denna tro använd på rätt sätt, då dessa människor aldrig tar mer av naturen än vad de behöver för sitt eget och stammens hushåll. Schamanism använd på rätt sätt kan vara en av ingredienserna som åter kommer att få vår planet i balans.

Author: admin

Share This Post On